Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie richt zich op het voorkómen en behandelen van klachten en functiestoornissen binnen het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij vrouwen en mannen. Bekkenfysiotherapeuten hebben na hun basisopleiding fysiotherapie een 3-jarige post-HBO-opleiding bekkenfysiotherapie gevolgd. Zij zijn breed opgeleid op het gebied van de werking van de urinewegen, het darmstelsel, het houdings- en bewegingssysteem van de lage rug, buik en bekken en op het gebied van seksuele problematiek voor zover dit een relatie heeft met de bekkenbodem. Ook kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan het onderzoek en behandeling van zwangerschapsgerelateerde klachten zoals pijnklachten van lage rug en bekken.

Bekkenfysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie. Bekkenfysiotherapeut Stefanie Asteleijner is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg (NVFB).

Meer informatie over bekkenfysiotherapie
vindt u hier >>